.  
 
 
 
1. เลือกแบบเสื้อโปโลหรือเสื้อคอกลมจากตัวอย่างที่เราเตรียมไว้ หรือเตรียมไฟล์รูปตัวอย่างไว้แนบ
2. เลือกเนื้อผ้าและสีผ้าจาก หน้าตัวอย่างเนื้อผ้าและสีผ้าแล้วจดชื่อเนื้อผ้า(ตย. CT4030)กับหมายเลขสี(ตย.01,61(19))
3.กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มสั่งซื้อจากนั้นทางเราจะมีเซลล์ติดต่อกลับพร้อมประเมินราคาเสื้อ
ตามแบบที่แจ้งไว้หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม