22 ต.ค. 2557
 
Covenant ร่วมกับ Virgin (Active) Star FM98 และผู้สนับสนุนมากมาย ร่วมจัดงาน WE RUN 2014 มินิมาราธอน ณ อาคาร EMPIRE TOWER
 
 
04 ต.ค. 2557
 
ภาพงาน หลักสูตรอบรม CPIAT รุ่นที่ 37 ลูกค้าของ COVENANT จำนวน 79 คน วานนี้
 
 
25 ก.ย. 2557
 
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31