คุณสมบัติเด่นของเนื้อผ้าไฮโดรเทค
การหดตัวของเสื้อหลังซัก จะหดน้อยกว่าผ้าฝ้ายถึง 2-3 เท่า (เสื้อ Hydro-Tech จะหดไม่เกิน 3% ในขณะที่เสื้อ Cotton ทั่วไปอาจหดได้มากถึง 8-13%)
การบิดตัวของเสื้อด้านข้างจะน้อยมาก ในขณะที่ Cotton หรือ TC อาจมีการบิดหรือย้วยมากถึง 5-10% ซึ่งทำให้เสื้อเสียรูปทรงหลังซัก
การคงทนต่อการขึ้นขนหลังซัก จะนานกว่า Cotton หรือ TC
คุณภาพที่ปกทอแน่นกว่า และใช้วัตถุดิบที่เป็นฝ้าย & สีย้อมคุณภาพสูง ขึ้นขนและสีตกช้ามาก
ความถีของฝีเข็มในการเย็บสม่ำเสมอกันตลอดตัวผ้า
การถักรังดุมของ Hydro-Tech ใช้นวัตกรรมจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก ณ เวลานี้ เพื่อให้ได้รังดุมไม่ย้วยเสียรูปทรง และเย็บกระดุมแบบ X เหมือนการ เย็บด้วย Hand made ซึ่งนิยมในเสื้อผ้าชั้นสูง
การเย็บชายเสื้อด้านล่าง มีความละเอียด สวยงาม (การลาชายเสื้อด้วยจักรคุณภาพดี)
สามารถทนการซักด้วยน้ำร้อนถึง 60 C และสามารถอบ & ปั่นในเครื่องอบผ้าที่รอบๆสูงได้ ในขณะที่เสื้อโดยทั่วไปจะทนการซักได้ 30-40 C และ อบ&ปั่น รอบต่ำๆ เท่านั้น มิฉะนั้นเสื้อจะหดมาก หรือยืดมากจนเสียทรงถาวร